Bra judar och dåliga judar. Finns bara en sort på NYT.

Quick Reply