Jag brukar inte säga "Guds straff" allt för ofta.

Quick Reply