Står man oemotsagd är det rätt att gå ned i kvalitet

Quick Reply