Voltaire dog 83 år gammal och för många år sedan

Quick Reply