Biden erkänner folkmordet av armenierna

Quick Reply