Svaghet, självgodhet och perversion = liberaler

Quick Reply